Priser

Macinstruct arbejder som hovedregel med faste timepriser til afregning af aftalte arbejder.

Timepris: kr. 900,00

Kørsel: kr. 450,00 – i Storkøbenhavn, andet aftales

Hvis det ønskes, kan vi også lave en serviceaftale eller f.eks. en klippekortløsning.